Polska

Siedlce
Końskie
Szczecin
Świdnica
Warszawa
Tarnów
Zakopane
Łódź
Rybnik
Lublin
Bydgoszcz
Białystok
Rzeszów
Otomin
Konin
Toruń
Wrocław
Cholerzyn
Siemianowice Śląskie

Spółki – Wynajem:
Świdnica – Altrad-Prymat Spółka z o.o.
Końskie – Altrad-Końskie Spółka z o.o.
Siedlce – Altrad Montaż Sp. Zo.o.
Szczecin – Altrad-Pomorze Spóka z o.o.

Partnerzy handlowi

Europa

europa

Kijów
Lwów
Kowno
Tallinn
Kaliningrad
Mytiszczi
Ryga
Elverum
Karlskoga
Trnava
Bratislava
Vantaa