Szalunek szybu windowego

Szalunek szybu windowego służy do szalowania i rozszalowywania deskowania wewnętrznego w szybach windowych, bez potrzeby demontażu poszczególnych elementów. Umożliwia to element rozszalowujący, dzięki któremu zmniejsza się wymiar zewnętrzny danego segmentu szalunku o 5 cm. Pozwala to na swobodne wyjęcie zestawu deskowań z wnętrza szybu windowego i przestawienie go, przy pomocy żurawia w dowolny rejon budowy.