ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Tel. +48 25 644-72-84 (dział handlowy)
Tel. +48 25 644-82-93 (sekretariat)

NIP: 821-11-88-329
REGON: 710413184
KRS 0000051423 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 20 998 000 zł

KONTA:
Bank PKO BP SA I O/Siedlce, nr 81 1020 4476 0000 8302 0078 1872
Kredyt Bank SA O/Siedlce, nr 19 1500 1663 1216 6001 9651 0000

Время работы:
Понедельник – Пятница
Бюро с 7:00 до 15:00
Экспедиция 7:00 – 15:00

Marian Muszyński вице-председатель

phone: +48 25 644-82-93

Dorota Jaszczuk директор по торговле

phone: +48 25 644 72 84

Aleksandra Kisielewska ассистентка правления

phone: +48 25 644 82 93

Aleksandra Sawera ассистентка правления

phone: +48 644-781-122

Jacek Goss менеджер трейдер

phone: +48 602 578 860
nr wewn. 215
Woj. lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie,śląskie, lubelskie, zachodniopomorskie

Katarzyna Kalicka менеджер трейдер

phone: +48 604 481 381
nr wewn. 217
Woj. mazowieckie, podlaskie, łódzkie,warmińsko-mazurskie

Jarosław Sawicki менеджер трейдер

phone: +48 602 578 861
nr wewn. 214
Woj.pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie

Artur Kowalczyk трейдер

phone: +48 664 350 984
Woj.Zachodnio – Pomorskie i Lubuskie

Anna Brzeźna трейдер

phone: +48 662 086 401
Woj. Dolnośląskie i Opolskie

Katarzyna Matejuk трейдер экспорта

phone: +48 608 065 535
nr wewn. 212
Северная и средняя Европа

Bogdan Bentkowski менеджер трейдер

phone: +48 602 578 862
wewn. 216
Восточная Европа и Прибалтика

Michał Sędzimierz трейдер экспорта

phone: +48 606471 200
nr wewn. 211
Группа АЛЬТРАД

Daniel Paziewski заведующий экспедиции

phone: +48 664 350 983
nr wewn. 244

Aldona Berczyńska Заведующий по делам снабжения и логистики

phone: +48 608 593 939

Wacław Królak Главный конструктор

phone: +48 606 807 536
nr wewn.208

Andrzej Romaniuk Главный сварщик

phone: +48 600 229 895
nr wewn. 213

Adam Sadłowski Główny Spawalnik

phone: +48 608 098 429
nr wewn. 238

Stanisław Goławski Главный инженер

phone: +48 604 482 953
nr wewn. 239
+48 608-394-215

Joanna Zawadzka Specjalista do spraw marketingu

phone: Tel. +48 668 003 912